“Mobile Gaming” – Revolution in the World of Gaming Industry

Mobile Gaming กับจุดเปลี่ยนสำคัญสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมเกมส์ยุคใหม่

            ในยุคสมัยที่ระบบการสื่อสารรวดเร็วยิ่งกว่าความเร็วของแสง การเปลี่ยนแปลงจึงถือกำเนิดขึ้นทุกหย่อมหญ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการเกมส์ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่อยู่คู่มวลมนุษยชาติมาอย่างยาวนานนับศตวรรษ ก็มีการพลิกโฉมครั้งสำคัญที่ทำให้การเข้าถึงความบันเทิงประเภทนี้ง่ายขึ้นกว่าแต่เดิมมาก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญให้วงการ Mobile Gaming นั้นได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมประเภทนี้เลยทีเดียว

หากย้อนกลับไปในอดีต เราจะพบว่าเครื่องเล่นเกมส์ถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ที่ผู้เล่นสามารถเข้าถึงยาก มีราคาแพง อีกทั้งยังมีการเล่นในวงจำกัดเฉพาะกลุ่มผู้สนใจเท่านั้น แต่หลังจากเทคโนโลยีในวงการสื่อสารได้พัฒนาแบบก้าวกระโดด ทำให้เกมส์ต่าง ๆ ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานบนเครื่องมือสื่อสารได้ดีขึ้น ซึ่งเราจะพบว่าเกมส์ที่ถูกเล่นบนมือถือหรือแทบเล็ตในปัจจุบัน จะมีภาพ เสียง และ รูปแบบการเล่นที่สลับซับซ้อน ตลอดจนมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น จึงนำไปสู่การต่อยอดเพื่อเล่นเป็นอาชีพได้อีกด้วย

            กลับมามองประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่สามารถทำเงินจากการแข่งขัน E-Sport  รวมกันถึง 140 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา และถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 25 ของโลก โดยเกมส์มือถือที่ผู้เล่นส่วนใหญ่ให้ความนิยมและมักทำได้ดีในเวทีแข่งขัน ประกอบด้วย DOTA 2, ROV ,PUBG Mobile และ FIFA Online จึงนับได้ว่าการเจริญเติบโตของวงการเกมส์มือถือในบ้านเรามีแนวโน้มที่น่าสนใจเป็นย่างยิ่ง

            แต่สิ่งที่ถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาวงการ Mobile Gaming ในบ้านเรา ก็คือเงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับบริษัทรับพนันแทบทั้งสิ้น ซึ่งถือเป็นข้อเสียเปรียบสำคัญที่ทำให้ในปัจจุบันประเทศไทยมีนักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันและได้รับรางวัลเฉลี่ยเพียง 700 คนจากผู้เล่นนับล้านทั่วประเทศเท่านั้นเอง โดยตังเลขนี้ค่อนข้างแตกต่างจากประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาที่มีจำนวนนักกีฬา E-Sport มืออาชีพหลายหมื่นคน และทำเงินรางวัลจากอุตสาหกรรมนี้สูงถึง 1,500 ล้านบาทเลยทีเดียว

            ความสำเร็จของเกมส์มือถือในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมาพร้อมกับการพัฒนารูปแบบการวางเดิมพันในคาสิโน mmc996 Thai ออนไลน์หลาย ๆ แห่ง ซึ่งถือว่ามีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นในทุก ๆ ปี ส่งผลให้พวกเขาสามารถผลิตผู้เล่นหน้าใหม่ที่มีคุณภาพดี ป้อนเข้าสู่ตลาดการแข่งขันระดับนานาชาติได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา สามารถตอกย้ำได้เป็นอย่างดีว่า ถึงเวลาที่กีฬา E-Sport และ Mobile Gaming จะผงาดในวงการเดิมพัน จนนำมาซึ่งการสร้างอาชีพให้กับผู้เล่นได้เป็นอย่างดี โดยผู้สันทัศน์กรณีต่างเชื่อว่า Mobile Gaming จะสามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนมหาศาลถึง 1400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กับวงการพนัน ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 1 เท่าตัวเลยทีเดียว

{ Comments are closed }

Spiritual Life Coaching – What You Need to Know

Life coaching encompasses different fields in our lives. Some people can find a need for coaching for their business. There are also others who are in need of help for their personal lives or the issues with their love life or their marriage.

But, there is also that one part of coaching that encompasses the person’s spiritual issues and needs. This is also called spiritual life coaching. This can be a new term for most of us. Here is more about spiritual life coaching:

The coach is also there to support the individuals in finding that strength within them. The clients can determine what they want to do with their lives and see what are their purpose in life. The discovery and the work that is involved will be done by the client while being aided by the spiritual coach.

It starts with the coach attentively listening to the client. There can be a lot of things that can be found out if the coach is able to provide a good listening ear to the client. Minor or covert signs can be noticed. And these might be essential in the process of helping the client with the fulfillment of his or her goals. In addition to the observations of the life coach, the client also needs to be clear about his or her agenda in seeking the help of a coach. This is to make sure that the assessments and preliminary evaluations are congruent to what the client really wants to happen and what he or she really needs.

There are different reasons why a person would need the help of a coach. One, he or she can be having problems with how to build personal integrity. The life coach will be there in order to help him or her get to the right direction. If getting personal integrity is the goal of the client, the coach will strive to help in the achievement of that certain goal.

Sometimes, there are also clients who need to develop good boundaries between themselves and the things or people around them. Also, a person’s insight and instinctive knowledge may need to be developed and so, they seek the help of a spiritual life coach. Lastly, a coach can be there to help one have a life that can be considered successful and fulfilling.

There are techniques that the life coach will be using in order to help identify the person’s condition and their chance of becoming successful. These techniques can come naturally to the coaches but they are mostly learned.

For any field in coaching, there are courses that one can take in order to improve in their profession. For spiritual life coaching, there are several things that a beginning life coach should learn about before they can really start helping out other people.

{ Comments are closed }

Do You Have What It Takes to Be a Life Coach

So what is a life coach? Basically, a life coach is someone who helps or guides others about the different aspects of life may it be health, career, business, and many more. If you browse the internet, you may see that there are a lot of professional coaches out there offering their services. Life coaching has really become popular in these modern times. The needs of people for coaching also prompted many to choose this budding profession.

To be a coach, one does not really need to take up a specific course in any specific university or college anywhere. One does not need a degree to be a coach unlike being a nurse, a doctor, an engineer, among others. As you read this article you may be wondering what it really takes to be a professional coach. There is no concrete answer since there is really no requirement to become one. You do not need a certification or any type of license to be one. Yes, anybody could be a coach but not anybody could be an effective one. Anyone can just put up a coaching business but not anyone can last long since it also requires talent like other professions.

For people who want to be a coach, they must know how to become a coach and take it seriously. There are several coach training programs that you can attend to and other similar workshops. You can seek help from professionals who have relevant experience if you really would like to become a coach. Though not required, certain courses could also help. Degrees related to public relations would be a good foundation for coach aspirants.

Like being a medical doctor, one could also choose to be a coach who deals with general cases or one who specializes in a specific area only. There are many aspects in life which a coach could concentrate on. Finance and health concerns are common examples of aspects in life which a lot of people need help with so it is a good idea to focus on those. Specific skills would also come in handy if you have decided to become a life coach. Aside from possessing skills in giving advice, it is also best to have marketing skills. You would need to market yourself, your services, or your business if you want to be successful in this field. You may be a good coach but it is nothing if people who need help don’t know you.

Before choosing being a professional coach, you must realize what it really takes to be one. Keep in mind all those important factors mentioned in this article as you make your decision. This job should be taken seriously as it involves guiding other people. This profession could also be very rewarding both financially and emotionally. It feels good knowing that you have the talent to help people tackle their problems and live a good life in general.

{ Comments are closed }

Good Reasons to Become a Life Coach

If you are really passionate in helping other people and if you are serious in becoming a professional life coach, it would be great to at least try and not hesitate. Below are some good reasons that you need to pursue this career if you really want to:

Opportunity to help a lot of people – It is very rare to find a job wherein you can earn good money and at the same time having the opportunity to help other people. This type of job is very satisfying both for you and your clients. The same could not be said for other good-paying jobs these days. It is just perfect to be doing your passion of helping people and getting a good income in the process.

There are no requirements for this job – You do not need to take up certain courses from any college or university and you do not need a degree in order for you to become a life coach. There are no licensure examinations and you do not need to go through a lot of processes in order for you to become a professional life coach. All you would need are a few workshops or seminars on how to become a coach.

Many potential clients – A lot of people need guidance from coaches these days. It has almost become a trend for a lot of people to consult a life coach to help or guide them with the different aspects of their lives. People of almost all ages, of any gender from different walks of life seek the services of a coach. Having a well-planned marketing strategy would increase your chances of having more clients.

Does not require you to spend a lot of money – If you want to start a life coaching business, maybe all you would need is an office and a website. You won’t even need a staff or some expensive coaching tool to be used by your clients. What you would need to be successful in this profession are your passion in helping people, your social skills, and your knowledge on how to handle the different aspects of life.

Having a lot of options – There are different types of coaches out there so you have a lot of options to choose what type of life coach you want to be. You may focus on dealing with teenagers, with women only, with parenting, and many more. You may also want to be a type of coach who deals with more general aspects of life such as health and finance.

{ Comments are closed }